Početna Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

1. OPĆE ODREDBE

MEDIACOM d.o.o. sa sjedištem na adresi Mate Vlašića 26/36, Poreč, Republika Hrvatska, registriran u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS broj: 040223094 (u daljnjem tekstu: “MEDIACOM”) jest voditelj zbirke osobnih podataka Korisnika koji se obrađuju u okviru ovih općih uvjeta. MEDIACOM je osobne podatke korisnika obrađivao u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12; u daljnjem tekstu: ”ZZOP”). MEDIACOM je izvršio potrebne prilagodbe u svom poslovanju te osobne podatke Korisnika obrađuje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (”Opća uredba o zaštiti podataka”) i Zakonom o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018) koji će 25. svibnja 2018. zamijeniti ZZOP koji je trenutno na snazi.

 

2. KOJI OSOBNI PODACI SE OBRAĐUJU?

Osobni podaci koji se obrađuju su informacije dobivene od Korisnika prilikom narudžbe naših proizvoda putem web shopa. Navedeni osobni podaci uključuju ime i prezime, adresu elektroničke pošte, IP adresu, broj telefona, broj mobitela i podatke za naplatu kao što: broj kreditne/debitne kartice, datum isteka, CVV/CVC broj i ime vlasnika kartice, adresu, poštanski broj, grad.

 

3. ZAŠTO SE OSOBNI PODACI OBRAĐUJU?

MEDIACOM obrađuje Korisnikove osobne podatke za sljedeće svrhe:

a) Obrada osobnih podataka kako bi se Korisniku koji je proizvod naručio putem web shopa proizvod dostavio na poštansku adresu.
Obrada sljedećih osobnih podataka Korisnika: imena i prezimena, adrese elektroničke pošte, IP adrese i podataka za naplatu kao što su: broj kreditne/debitne kartice, datum isteka, CVV/CCV broj i ime vlasnika kartice, ulica i kućni broj, poštanski broj, grad, je potrebna u svrhu sklapanja i izvršavanja Ugovora (isporuke naručenih proizvoda putem web shopa) između Korisnika i MEDIACOM-a. Osim navedenih podataka, MEDIACOM obrađuje i telefonski broj, broj mobitela i adresu elektroničke pošte ako je Korisnik takve podatke pružio za administriranje i komunikaciju s Korisnikom u pitanjima vezanim za Ugovor budući da se potvrda o narudžbi dostavlja Korisniku putem e-maila, a putem telefona ili mobitela se Korisnik kontaktira prilikom dostave ako nije na lokaciji.
Pružanje tih osobnih podataka od strane Korisnika je dobrovoljno, međutim, predstavlja preduvjet za sklapanje Ugovora između korisnika i MEDIACOM-a i za isporuku naručenog proizvoda Koriasniku. Ako Korisnik ne pruži osobne podatke, osim broja telefona, mobitela i adrese elektroničke pošte  MEDIACOM neće biti u mogućnosti izvršiti Ugovor i isporučiti naručeni proizvod Korisniku.

b) Obrada osobnih podataka u marketinške svrhe
Sljedeći osobni podaci: Korisnikovo ime i prezime, adresa elektroničke pošte i poštanska adresa koji su dani prilikom narudžbe putem web shopa mogu biti obrađivani u svrhu direktnog oglašavanja putem elektroničke pošte o proizvodima MEDIACOM-a, uključujući: slanje newslettera, slanje elektroničke pošte koja sadrži ankete o zadovoljstvu korisnika proizvodom, remarketing na društvenim mrežama u suradnji s pružateljima medijske usluge trećih osoba, kao što su Facebook ili Google te slanje SMS i/ili Viber poruka.
MEDIACOM prilikom obrade osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga od Korisnika traži izričitu privolu za obradu njegovih/njezinih osobnih podataka u svrhe marketinga. Korisnik može povući privolu u bilo koje vrijeme slanjem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte: info@bestsellertv.com ili koristeći poveznicu za odjavu u svezi primanja marketinških informacija sadržanu u svakoj elektroničkoj poruci MEDIACOM-a koja sadrži marketinšku komunikaciju. Povlačenje privole od strane Korisnika neće imati nepovoljan utjecaj na izvršavanje Ugovora od strane MEDIACOM-a odnosno dostavljanja naručenih proizvoda Korisniku i neće utjecati na zakonitost obrade temeljene na privoli prije povlačenja iste.

c) Obrada osobnih podataka u svrhu ispunjenja zakonskih obveza
MEDIACOM može obraditi osobne podatke Korisnika tijekom važenja ili nakon prestanka Ugovora u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza nametnutih od strane javne vlasti. To uključuje osobito (i) obradu informacija vezano za plaćanje isporučenog proizvoda prema Ugovoru kako bi se ispunile porezne i računovodstvene obveze i (ii) otkrivanje informacija koje je zatražila javna vlast, uključujući sudove, na temelju i u okviru opće primjenjivih odredaba (npr. u svrhu prava MEDIACOM-a, drugih Korisnika ili trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva).

d) Obrada osobnih podataka u svrhu ostvarenja legitimnog interesa MEDIACOM-a ili treće osobe pod uvjetom da takvi legitimni interesi ne zadiru u interese ili temeljna prava i slobode Korisnika
MEDIACOM može obraditi osobne podatke Korisnika tijekom važenja ili nakon prestanka Ugovora u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva MEDIACOM-a odnosno obrane MEDIACOM-a od pravnih zahtjeva ili tvrdnji, zaštite prava ili sigurnosti MEDIACOM-a, drugih Korisnika ili trećih osoba, ili u svrhu reorganizacije, uključujući pripajanje, spajanje i druge promjene u poslovanju MEDIACOM-a, djelomično ili u cijelosti.

 

4. KOME DAJEMO OSOBNE PODATKE?

MEDIACOM može dati osobne podatke Korisnika:

a) pružateljima usluga koji pružaju usluge MEDIACOM-u, koje omogućuju MEDIACOM-u dostavljanje proizvoda Korisnicima. Usluge koje mogu biti zahtijevane su, primjerice, pružanje infrastrukture i IT usluge, pružanje korisničke podrške, optimizacija Web stranica, obradu plaćanja kreditnim karticama ili drugih plaćanja Korisnika. Osim ako nije nužno ili zahtijevano temeljem kogentnih propisa, isti nisu ovlašteni otkriti ili koristit za svoje svrhe Korisnikove osobne podatke te će postupati u ime i prema uputama MEDIACOM-a.

b) pružateljima usluga koji pružaju usluge MEDIACOM-u, te mu omogućuju izvođenje marketinških aktivnosti, uključujući direktni marketing o proizvodima MEDIACOM-a, provođenje istraživanja tržišta i statističkih analiza te remarketing putem društvenih medija, kao što su Facebook i Google. Osim ako nije nužno ili zahtijevano temeljem kogentnih propisa, isti nisu ovlašteni otkriti ili koristiti za svoje svrhe Korisnikove osobne podatke te će postupati u ime i prema uputama MEDIACOM-a.

c) vlastima, uključujući sudove, regulatorna tijela i druga tijela javne vlasti u mjeri u kojoj se to zahtijeva u svrhu: (a) ispunjavanja zakonske obveze koja se odnosi na MEDIACOM; (b) zaštitu i ostvarivanje prava MEDIACOM-a, drugih Korisnika ili trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva; (c) zaštite sigurnosti MEDIACOM-a, drugih korisnika ili trećih osoba;

d) pravnim savjetnicima pod uvjetom da su treće osobe obvezne poštivati opće uvjete zaštite osobnih podataka osiguravajući odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka Korisnika barem jednaku ovim Općim uvjetima.

 

5. PRAVA KORISNIKA U ODNOSU NA OSOBNE PODATKE

Korisnik može postaviti zahtjeve MEDIACOM-u u kako bi ostvario sljedeća prava:

a) pravo na pristup i na ispravljanje njegovih/njezinih osobnih podataka;

b) pravo na zaustavljanje obrade njegovih/njezinih osobnih podataka u marketinške svrhe;

c) pravo na prigovor obradi osobnih podataka ako se osobni podaci obrađuju u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa MEDIACOM-a ili trećih osoba, pod uvjetom da takvi legitimni interesi ne zadiru u interese ili temeljna prava i slobode Korisnika;

d) pravo na brisanje osobnih podataka u slučaju da:
- osobni podaci više nisu potrebni za svrhe navedene u točki 3;
- Korisnik povuče privolu na kojoj se temelji obrada, a ne postoji drugi pravni temelj za obradu;
- Korisnik prigovori obradi, a ne postoje legitimni interesi zbog kojih bi trebalo izvršiti obradu;
- se osobni podaci obrađuju bez pravne osnove;

e) pravo na ograničavanje obrade u slučajevima da je:
- točnost osobnih podataka osporena od strane Korisnika, za razdoblje u kojem će MEDIACOM provjeriti točnost osobnih podataka;
- obrada je bez pravne osnove, ali Korisnik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje uporabe;
- MEDIACOM više ne treba osobne podatke Korisnika za svrhe navedene u točki 3, ali podatke zahtijeva Korisnik u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva odnosno obrane od pravnih zahtjeva.

Navedeni zahtjevi i / ili obavijesti daju se poštom, telefonom i/ili elektroničkom poštom na:
Službenik za zaštitu osobnih podataka Valentina Šokec
Odvjetničko društvo Korper i partneri d.o.o.
Prilaz Gjure Deželića 16
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: szop@bestsellertv.com
Broj telefona:01/ 4846 261

 

6. TRAJANJE OBRADE PODATAKA

Osobni podaci Korisnika će biti obrađivani za vrijeme trajanja Ugovora. Nakon prestanka važenja Ugovora, osobni podaci smiju se obrađivati kako slijedi:

a) u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva MEDIACOM-a odnosno obrane MEDIACOM-a od pravnih zahtjeva ili tvrdnji, bez utjecaja na toč. d) ovoga članka

b) za potrebe direktnog marketinga – do opoziva privole za takvu obradu od strane Korisnika ili prigovora obradi osobnih podataka u marketinške svrhe;

c) u svrhu izvršavanja zakonskih obveza koje se odnose na MEDIACOM;

d) u svrhu pravnih, regulatornih ili upravnih postupaka, uključujući izvršavanje odluka ili naloga nadležnih sudova ili upravnih ili državnih tijela, u mjeri dopuštenoj zakonom.

Nakon proteka gornjih rokova, osobni podaci Korisnika će se izbrisati.

 

7. KOLAČIĆI

MEDIACOM koristi takozvane kolačiće na Web stranicama kako bi osigurao Korisniku pristup određenim funkcionalnostima i u svrhu dobivanja podataka u svezi s posjetom Web stranice. Za više informacija o kolačićima, molimo idite ovdje.

 

8. SIGURNOST PODATAKA

Održavanje sigurnosti podataka znači osiguravanje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti (za dozvoljene svrhe) osobnih podataka. Povjerljivost znači da samo one osobe koje imaju ovlaštenje za korištenje podataka mogu istima pristupiti. Cjelovitost znači da osobni podaci moraju biti točni i prikladni za svrhu za koju se obrađuju. Dostupnost znači da ovlašteni korisnici moraju biti u mogućnosti pristupiti podacima ako su im potrebni u dozvoljene svrhe. Nadalje, MEDIACOM poduzima odgovarajuće mjere protiv protuzakonite ili neovlaštene obrade osobnih podataka, kao i protiv slučajnog gubitka osobnih podataka ili štete počinjene u odnosu na osobne podatke. Ova načela će se izvršavati na način da će se osigurati odgovarajuće zaštitne mjere, kako u odnosu na hardware, tako i u odnosu na software (uključujući fizički ulaz i sustav kontrole pristupa, brave, alarmi, vatrozid, itd.).

 

9. PRAVA I PRAVNI LIJEKOVI

U slučaju kršenja prava vezanih uz obradu osobnih podataka, možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. U svakom slučaju, kako bi se bilo koji problem vezan za privatnost razriješio što je moguće brže i jednostavnije, preporučljivo je da pritužbe ili zahtjeve pošaljete MEDIACOM-u prije obraćanja  nadležnim javnim vlastima.